Paswoord ?
Degelijke integere en serieuze datingsiteDeze datingsite garandeert je privacy

Wettelijk geregistreerd relatiebureau

Tesamen vzw is geregistreerd als huwelijksbureau. Dat betekent dat we binnen een wettelijke kader werken.

De inschrijvingen worden manueel opgevolgd, en we controleren de identiteit van onze leden.

Helemaal onderaan deze pagina vind je de regelgevingen die wij als geregistreerd relatiebureau dienen te volgen.

Daten in alle privacy via een anoniem profiel

Bij Tesamen kan je in alle rust, veilig en privé daten. je kiest zelf een schuilnaam en een paswoord om toegang te krijgen tot je persoonlijke profielpagina. Andere leden zullen in je profiel enkel je schuilnaam te zien krijgen.

Je contactgegevens of je echte naam worden door ons nooit vrijgegeven aan andere leden (jij zelf bent de enige die daarover beslist) je identiteit en persoonsgegevens dienen enkel voor intern gebruik van onze administratie.

Je privacy is beschermd via ons mailsysteem

Op deze datingsite blijft je emailadres geheim, want als je berichten verstuurt naar de kandidaten dan verloopt dat altijd via onze anonieme mailserver. De bestemmeling zal een bericht ontvangen van "info@tesamen.org" en kan via de site op dezelfde manier antwoorden. Op die manier wordt je persoonlijke mailadres nooit getoond en blijft je privacy beschermd.

Beperkte toegang

Je krijgt nooit het volledige ledenbestand te zien. Niemand heeft toegang tot de volledige database van de datingsite. We stellen aan elk lid een selectie voor van kandidaten die overeenkomsten met zijn/haar profiel. Jouw profiel wordt dan ook enkel getoond aan mensen die voor jou in aanmerking kunnen komen.
Op die manier wordt je privacy maximaal beschermd.
dating-privacy

Wat gebeurt er met je foto


Je bepaalt zelf of je een foto plaatst of niet en aan wie je die wil laten zien.
Je hebt volgende opties:


 • Je foto afschermen en gericht vrijgeven aan kandidaten die je zelf kiest

 • Tonen aan leden die zelf hun foto tonen aan jou

 • Geen foto

 • Het spreekt vanzelf dat wij je foto nooit zullen tonen aan niet-leden. Je foto zal ook nooit worden doorgemaild of gepubliceerd op andere websites. En zal dus ook nooit verschijnen in de resultaten van zoekmachines.

  Jij beslist alles.
  Je bent en blijft baas over je privacy

  Jij en jij alleen beslist aan wie je je identiteit bekendmaakt en met wie je afspreekt. Via Tesamen kan je anoniem rondkijken en berichtjes sturen. Daten in volle privacy dus, tot op het moment dat jij de tijd rijp vindt om met je favoriete single een live ontmoeting te regelen.

  Geen stalkers aub

  Blijft iemand je ongewenst contacteren , dan kan je die persoon met 1 klik "blokkeren" zodat elk verder contact via de datingsite onmogelijk wordt.

  Even pauzeren

  Je kan je profiel op elk gewenst moment tijdelijk uitschakelen als je even geen zin meer hebt in online dating of wanneer je bevoorbeeld in een beginnende kennismaking zit. En op dezelfde manier kan je met 1 klik hervatten onder de link "Mijn profiel".

  Heb je de liefde van je leven gevonden, dan is er geen tussenkomst van de helpdesk nodig om je profiel te verwijderen. Dat doe je zelf, ook met een simpele klik op de datingsite onder de link "Mijn profiel".

  Privacy OK. En veiligheid ?

  Tesamen werkt via een beveiligde SSL verbinding(https). Dat houdt in dat de gegevensuitwisseling tussen onze website en jouw toestel versleuteld verloopt. Met deze extra beveiliging is het voor hackers onmogelijk om de verstuurde gegevens zoals paswoorden of emails te decoderen of te ontcijferen of te lezen.

  Wettelijke regelingen datingsite

  1 Geregistreerd relatiebureau

  Wij handelen in overeenstemming met de ethiek en wettelijke regelingen van de wet op exploitatie van huwelijksbureaus dd 9 maart 1993 (B.S. 24.4.1993) gewijzigd bij de wet van 11 april 1999 (BS 30.4.1999) en gewijzigd bij de wet van 18 november 2005 (BS 15.12.2005).

  Wij worden gecontroleerd door het ministerie van economie, kmo & middenstand. Bij klachten kan je je wenden tot: FOD Economie, KMO, middenstand & energie, Dienst controle en bemiddeling Italielei 124 bus 75 te 2000 Antwerpen. Tel 03 206 94 40 of emailadres eco.inspec.dir3@mineco.fgov.be

  2. Vrij bezoek van de site

  Het staat je vrij om onze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, zonder ons je persoonlijke informatie te verstrekken. Verkies je toch om ons persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften over privacy.

  3. Begrip "verwerken"

  Onder 'verwerken' verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz; met als doel het daten mogelijk te maken.

  4. Begrip "vertrouwelijkheid"

  De 'vertrouwelijke' verwerking houdt in dat wij je persoonsgegevens 'vertrouwelijk' verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), (privacy wegeving) zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999).
  Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. je toelating tot verwerking) of zonder dat je het doel van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking) datingsite-privacy

  5. Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens.

  Indien u ons je persoonlijke gegevens overmaakt via de datingsite, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
  - voor het beheer van het dating bestand, de site en de aangeboden diensten. - Onder geen beding zullen we je gegevens doorgeven aan derden.

  6. Je toelating tot verwerking.

  Door het verstrekken van je persoonsgegevens aan ons geef je ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden (zie 'Verwerken').

  7. Je rechten

  7.1. Informatierecht
  De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is datingsite Tesamen vzw Vredeborgstraat 7 te B2530 Boechout, waar u steeds met al je vragen terecht kan. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (02/542.72.30) Tesamen is daar geregistreerd onder het nr VT005007470

  7.2. Correcties
  Je recht om je gegevens op te vragen en te corrigeren.
  De klant die zijn identiteit bewijst (kopie van identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij Tesamen vzw,Vredeborgstraat 7 te 2530 Boechout de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Je gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 30 dagen na ontvangst van je aanvraag. In geval van wijziging van de administratieve gegevens van de klant, zal deze ons hiervan op de hoogte brengen binnen de maand van de wijziging.

  8. Melding van schending privacy

  Indien je meent dat wij een onrechtmatige inbreuk plegen op je privacy, word je verzocht om ons daarvan op de hoogte te brengen via e-mail. Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

  9. Verzonden berichten

  Berichten verzonden via de dating site worden door diverse systemen gemonitord. Dit om spamming, verzending van ongewenste inhoud en misbruik van het systeem te voorkomen. Schadelijke of verdachte berichten kunnen worden verwijderd of de inhoud deels geschrapt. Over eventuele schrappingen of verwijderingen wordt geen verdere uitleg verschaft.

  10. Wachtwoord en toegangscode

  Je verbindt je ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van je wachtwoord en je toegangscode tot de datingsite te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt volledig op je eigen verantwoordelijkheid. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, ben je ertoe gehouden ons daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief.