apart tesamen
Tesamen
 
HOME

RELATIES

FUN

DATEN

REIZEN

COACHING

COLUMN

BUDGET

ZEKERHEID
  Verzekering       Allerlei       Mijn Verhaal    

Samen huren, samen verzekeren

Je hebt een gezamenlijk huurhuis op zicht, de verhuurder is akkoord, nu nog de verzekeringen. Maar welke heb je nodig?

Brandverzekering


Een brandverzekering is niet wettelijk verplicht, maar sterk aangeraden. Heel vaak zal de verhuurder sowieso geen huurovereenkomst willen ondertekenen als je geen brandverzekering afsluit.

Deze verzekering dekt de schade door brand aan het gebouw én de inboedel. Meestal zijn ook storm-, hagel, water- en sneeuwschade en schade na blikseminslag in de polis opgenomen. In sommige wordt zelfs gewag gemaakt van vergoeding van schade ten gevolge van een terroristische aanslag. Belangrijk hier is in detail naar de dekking en de uitgekeerde bedragen te kijken, want daar willen wel eens grote verschillen op zitten.

Een verzekering voor alle huurders?

Je kan inderdaad met alle huurders samen een globale verzekering afsluiten, maar weet dat in dit geval een medehuurder zich dan moet opgeven als ‘verzekeringsnemer’. Deze persoon is de ‘verantwoordelijke’ en het aanspreekpunt voor de verzekeraar.

In geval van niet-betaling van de premie zal deze persoon de aanmaningen krijgen en ook moeten opdraaien voor eventuele herinneringskosten. Hij zal er dus ook moeten op toezien dat de medehuurders hun bijdrage betalen. Zij worden in het verzekeringscontract de ‘verzekerden’ genoemd.

Als de ‘verzekeringsnemer’ uit het huis vertrekt en dus ook uit het verzekeringscontract stapt, dan moet hij dit melden aan de verzekeraar, zodat er een opvolger gezocht kan worden.

Ieder apart?

Natuurlijk kunnen alle medehuurders ook individuele brandverzekeringen afsluiten. Maar dat zou wel eens een pak duurder kunnen zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om met de verzekeringsmaatschappij overeen te komen dat er aparte contracten worden opgesteld waarin elk van de medehuurders zijn eigen inboedel beschrijft.

Dat komt bijvoorbeeld goed uit wanneer een medehuurder een groter deel van het huis heeft dan de anderen. Vergeet in dit geval echter niet om ook een brandverzekering aan te gaan voor de gemeenschappelijke delen van de woning.

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering familie

Deze verzekering dekt de schade van een ongeval veroorzaakt door jou of door een lid van je gezin. Ze is niet wettelijk verplicht, maar het is in het voordeel van alle medehuurders om beschermd te zijn tegen elke mogelijke schade die aan het gehuurde pand wordt toegebracht. Of tegen schade die berokkend wordt aan derden. Dat wil dus ook zeggen schade aan spullen die toebehoren aan een medehuurder.

      UW REACTIE

Betaalbaar juridisch advies

‘Een advocaat, beter vroeg dan laat’, zegt de reclamespot en dat klopt gedeeltelijk. Maar een jurist inschakelen is meestal een dure zaak.

Op deze plekken krijg je advies voor weinig geld.


Een conflict met je ex over de kinderen, een jongere die problemen heeft met de scheiding van zijn ouders, het afsluiten van een huurcontract, vragen rond erfrecht: we worden vaker dan we willen geconfronteerd met zaken waar we geen ervaring mee hebben. Op zo’n momenten is juridisch advies geen overbodige luxe.

Gelukkig hoef je niet meteen fortuinen uit te geven om je probleem aan een jurist voor te leggen.

De wetswinkel

Je vindt hen op 13 plekken in Vlaanderen. Een consultatie kost 15 euro. De wetswinkel


De gezinsbond

Ben je lid van deze organisatie dan krijg je er gratis advies bij sociale, familiale, materiële en persoonlijke problemen. Lid worden kost 35 euro per jaar en levert een pak kortingen en voordelen op. De gezinsbond

Test Aankoop

Voor een abonnement van 18,55 euro per maand, ben je lid van Test Aankoop, krijg je een pak consumentenmagazines en kan je bij verschillende diensten terecht voor raadgevingen van juridische, fiscale en financiële aard. Test Aankoop geeft ook goede raad ivm erfrecht. Er zijn meestal grote kortingen op het abonnementsgeld. Testaankoop

Het Verbruikersateljee

Deze erkende Belgische consumentenorganisatie wil met laagdrempelige publicaties de consument bewuster en weerbaarder maken. Verbruikersateljee geeft gratis advies geven aan mensen die onrecht ondervinden: patiënten, huurders, mensen met schulden, slachtoffers van onrechtvaardige handelspraktijken, enz. Zij helpen hen bij het zoeken naar een uitweg. Verbruikersateljee

Je mutualiteit

Ook je ziekenfonds zal je voor bepaalde problemen juridisch advies kunnen geven. Vraag ernaar.

Advocaten voor jongeren

Ook wie nog geen 18 is, kan juridische problemen hebben. De jongere kan dan gratis bijstand krijgen van een jongerenadvocaat die hem/haar – indien nodig - ook verdedigt voor de jeugdrechtbank.

De dienst is gratis.
 Neem contact op met: Advocaten voor Jongeren
Regentschapsstraat 63 - 1000 Brussel - 1ste verdiep - 02-519 84 27 elke werkdag van 17 tot 19 uur.
Bezoek is mogelijk elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur.
Alleen minderjarigen kunnen hier terecht.


De Kinderrechtswinkel

Al meer dan 20 jaar ijvert deze vzw voor de realisatie van kinderrechten in België. Het biedt een dienstverlening aan in functie van de rechten van kinderen. Het aanbod richt zich zowel naar kinderen als volwassenen, diensten en organisaties. De Kinderrechtswinkels vzw wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, de provincie West- en Oost-Vlaanderen. Kinderrechtswinkel

Voor het Vlaamse Overheidspersoneel

Ambtenaren die behoren tot het Vlaamse Overheidspersoneel kunnen sinds januari 2013 genieten van gratis eerstelijns juridisch advies. Dat wordt verstrekt aan de Boudewijnlaan 30 te Brussel, 3e verdiep, Toren C, lokaal 3C39 om de 2 weken op donderdagvoormiddag, van 9 u tot 13 u. 
Deze raadpleging mag maximaal 30 minuten duren. De jurist mag niet in rechte optreden, pleiten, noch tussenbeide komen.
Men kan slechts éénmaal voor dezelfde kwestie advies inwinnen.

Mijnboete.be

Op deze site vind je informatie over verkeersovertredingen en boetes, en over verweermiddelen voor de politierechtbank. Gespecialiseerde juristen en advocaten in Vlaanderen en Brussel, met een diepgaande kennis van de procedure en regelgeving rond snelheidsboetes, alcoholpercentages, vluchtmisdrijf en andere verkeersovertredingen.
Zij geven er gratis advies. Mijn Boete

      UW REACTIE
Schrijf hier in op onze
NIEUWSBRIEF
Google+
    Reactie van alleenstaanden

Tesamen vzw is een
niet-commerciele datingsiteTesamen