apart tesamen
Tesamen
 
HOME

RELATIES

FUN

DATEN

REIZEN

COACHING

COLUMN

BUDGET

ZEKERHEID
  Salaris       Consuminderen       Bijverdienen       Wonen       Budgetbeheer       Mijn verhaal    

Dit moet je weten over je vakantiegeld

Wie moet rondkomen met een bescheiden loon, ziet de maanden mei of juni met plezier tegemoet. Dat zijn de maanden waarin traditioneel het vakantiegeld wordt uitbetaald.

Maar voor je uitgaven begint te plannen, misschien toch eerst even dit lezen…
vakantie
Uit een enquête die in 2012 in Nederland gedaan werd, bleek dat 40% van de ondervraagden zijn vakantiegeld op een spaarrekening geparkeerd had. Slechts een derde van de respondenten had het besteed aan vakantie. Drie procent van de deelnemers zegde voor zichzelf een groot cadeau gekocht te hebben. De rest van de ondervraagden had er openstaande rekeningen mee betaald of dure, noodzakelijke aankopen gedaan.

Hoewel er in Vlaanderen nauwelijks cijfers over bestaan, kom je na een kleine rondvraag al gauw tot het besef dat ook hier meer en meer mensen het vakantiegeld gebruiken om schulden af te betalen en grotere uitgaven te doen.

Ook veel singles zitten er om diezelfde reden echt op te wachten. Maar wat krijg je nu precies en hoeveel? Daarvoor moet met een aantal elementen rekening gehouden worden.

Enkel en dubbel vakantiegeld?

Ben je in vaste loondienst, dan weet je dat je ook voor de dagen dat je met vakantie bent loon uitbetaald krijgt. Dat noemt men het ‘enkel vakantiegeld’. Wat het dubbel vakantiegeld betreft wordt er (tot nader order) een onderscheid gemaakt tussen bedienden en arbeiders.

Bedienden krijgen hun ‘enkel vakantiegeld’ op het moment dat zij hun vakantie opnemen. Wanneer een bediende in de maand september van 2013 vijf werkdagen vakantie opneemt, zal hij op het einde van diezelfde maand toch 21 betaalde werkdagen op zijn loonstrookje vinden.

Zijn ‘dubbel vakantiegeld’ bedraagt 92% van de normale maandwedde en wordt door veel bedrijven in mei of juni betaald.

Arbeiders ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld samen. De som is gelijk aan 15,38% van de brutobezoldiging van het vakantiedienstjaar. Daarvan wordt 1% solidariteitsbijdrage afgehouden. Het vakantiegeld wordt betaald door de Rijksdienst voor jaarlijkse vkantie of een vakantiekas

Dit gebeurt in theorie wanneer de arbeiders hun langste vakantie gaan opnemen, maar nooit eerder dan de maand mei. Een handige tool om je vakantiegeld te berekenen, vind je o.m hier

En wat als ik ontslagen wordt?

In deze tijden van economische crisis is ontslag helaas soms onafwendbaar. De laatste jaren is deze vraag dus al vaak gesteld. De volgende regeling gaat echter ook op wanneer jij zelf besluit om van werkgever te veranderen.

Verlaat je een bedrijf, dan ontvang je enerzijds het geld dat overeenstemt met de vakantiedagen die je nog niet had opgenomen. Als je bijvoorbeeld nog vijf vakantiedagen over had van vorig jaar, dan zal je bij vertrek dus het enkel vakantiegeld voor die dagen uitbetaald krijgen.

Anderzijds moet de werkgever die je verlaat, ook het enkel én het dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar. Dat heet het ‘vervroegd vakantiegeld’. Stel dat je weggaat op 1 juli, dan heb je al de helft van je vakantiedagen voor het volgende jaar verdiend. Dat bedrag moet je dan ook uitbetaald krijgen bij je vertrek. Als je alles optelt, kan dat dus een leuke som geld worden. Maar… je hebt er alle baat bij om dat geld niet meteen uit te geven.

Nieuwe werkgever, geen nieuw vakantiegeld

vakantiejob Je nieuwe werkgever betaalt jou niet voor het vakantiegeld dat je van je vorige baas kreeg. Het ‘dubbel vakantiegeld’ dat je van je nieuwe werkgever krijgt zal dus alleen voor het deel zijn dat je bij hem opbouwde. In geval van bovenstaand voorbeeld zal je dus nog maar geld voor de tweede helft van het jaar krijgen.Indien je de vijf dagen die je niet opnam bij je vorige werkgever, bij je nieuwe baas wilt opnemen, dan mag dat maar zal je voor die dagen geen loon krijgen. Je vorige werkgever had je die immers betaald bij je vertrek. Die inhouding gebeurt op het moment dat het vakantiegeld wordt uitbetaald. In de praktijk betekent dit dat je geen of weinig loon krijgt in de maand waarin het ‘dubbel vakantiegeld’ betaald wordt. Het voorgaande betreft bedienden. Voor arbeiders geldt een specifieke regeling. Meer info vind je op de site van de Rijksdienst voor jaarlijkse vkantie.

Ik ben werkloos

Werkte je in 2012 een volledig jaar in vaste loondienst, maar ben je werkloos? Kreeg je bij je ontslag vakantiegeld uitbetaald voor niet opgenomen vakantiedagen of je ontving vakantiegeld via een vakantiekas? Weet dan dat de RVA je in 2013 geen uitkering betaalt voor de dagen waarvoor je vakantiegeld kreeg. Neem je geen vakantiedagen op voor december 2013, dan brengt de RVA deze dagen automatisch in mindering van je uitkering van de maand december 2013.

Je uitkering zal dus een stuk lager zijn dan normaal, maar je hebt dat geld eerder al wel gekregen. Om dat te vermijden, kan je je vakantiedagen spreiden zodat er telkens maar een stuk van je uitkering afgetrokken wordt.

Mijn werkgever is failliet gegaan

Ook dit gebeurt in deze woelige economische tijden wel vaker. Stel: je werd ontslagen door of bent vrijwillig weggegaan bij een werkgever. Je moet van die werkgever nog vakantiegeld krijgen, maar hij is ondertussen failliet verklaard. Dan word jij een van de schuldeisers. De curator zal je dan vragen om een schuldvordering in te dienen. Na de verkoop van goederen en eigendommen van jouw failliete (ex-)werkgever, kan de curator – in het beste geval - jouw vakantiegeld betalen.

Zijn de opbrengsten niet voldoende om alle schuldeisers betalen, dan kan je als ex-werknemer een aanvraag tot tussenkomst indienen bij het Fonds Sluiting Onderneming (FSO). Het aanvraagformulier is gratis en verkrijgbaar bij de curator, de griffie van de rechtbank, de vakbond of het FSO. Weet dat het FSO niet alles betaalt waar je recht op hebt.REACTIES:

-------------------------


Mijn bedrijf is failliet en heb recht op aan 6500 vakantiegeld voor 2014 en een stukje voor 2015. Het FSO betaalt aan 4500 uit. De andere aan 2000 ben ik zomaar kwijt. Wat nu? De uitbetaling moet nog gebeuren.
Door Fran?ois uit Wemmel

Publicatie gesponsord door
-----------------------------------------------------------------------------------
Uw commentaar:
Minimaal 3 lijnen aub
Uw naam
Uw gemeente
Uw mailadres
Uw mailadres wordt niet gepubliceerd.
Commentaar van inactieve mailadressen wordt verwijderd.
Om geautomatiseerde invulling te voorkomen:
De voornaam van de voorzitter van een Vlaamse partij,
die ook burgemeester van Antwerpen werd
Schrijf hier in op onze
NIEUWSBRIEF
Google+
    Reactie van alleenstaanden

Tesamen vzw is een
niet-commerciele datingsite
LEES OOK EENS:


Alleen EN gelukkig

Je scheiding verwerken

RekeningenTesamen